Get Adobe Flash player

กิจกรรมนักเรียน

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
489595
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน263
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1000
เดือนนี้เดือนนี้3246

เข้าสู่ระบบ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) สถานที่แข่งขัน โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน

รายการที่ 107 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก ชั้น ป.1-ป.3

กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

            1. ประเพณีไทย

            2. ธรรมชาติแสนสวย

            3. เศรษฐกิจพอเพียง

...........................................................................................................................................

รายการที่ 109 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-ม.3

กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

            1. ชุดโต๊ะนักเรียนในอนาคต

            2. ตู้แสดงสินค้าในอนาคต

            3. กล่องผลิตภัณฑ์บรรจุลำไย

.....................................................................................................................................................

รายการที่ 108,110,117

กำหนดหัวข้อเรื่อง 3 หัวข้อ ดังนี้

            1. เดินตามรอยเท้าพ่อ

            2. 9 คำพ่อสอน

            3. ลำพูนบ้านเรา

            ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนส่งตัวแทนของผู้เข้าแข่งขัน เป็นผู้จับฉลากเพียง 1 หัวข้อของรายการที่แข่งขันข้างต้น

            อนึ่ง รายการแข่งขันที่ 108,110 และ 111 ซึ่งแข่งขันในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 14.00

 (รวมเวลา 5 ชั่วโมง) ขอให้ทางโรงเรียนเตรียมอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันด้วย

 
 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา บัวลำพูนเกมส์  โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปีการศึกษา 2560
 

 มุทิตาจิตศิษย์...แด่ครูฉัน
ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล
ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน
จากวังวนหลุดพ้นอวิชา
 
 
ด.ญ.กรรณิกา วังขาว นักเรียน ชั้น ป.4/6 เข้าประกวดรายการ Top model Thailand 2017 จัดโดยสมาคมนักปั้นมือทองแห่งประเทศไทยรอบภูมิภาค(ภาคเหนือ) ที่ โลตัส ปางสวนแก้วได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และรางวัลขวัญใจ Kid model Thailand เป็น1 ใน 7 คนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
 
 
  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้เข้าร่วมโครงการความรู้ภาษาอังกฤษ “General  English Proficiency Test” ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 529  โรง และมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 170,669 คน โดยนักเรียนอนุบาลลำพูนได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ด.ญ.เพียงศิริ    คงธนาธร          ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.3

2. ด.ญ.ณัฐนนท์     วนาสินสมบูรณ์  ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.4

3. ด.ญ.ชนิดาภา     ไพรรินทราภา    ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.5

4. ด.ญ.ณามิ    ธัญกิจพรรณ           ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.6

5. ด.ช.ธรรมนิตย์    สิทธิกัน            ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.6

6. ด.ญ.นรบดี     แก้วเสถียร            ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน  ระดับชั้น ป.6

 นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

เรียนรู้ไร้พรมแดน

โทรทัศน์ครู

facebookbaby