Get Adobe Flash player

เว็บครูจุลี

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
225235
วันนี้วันนี้34
เมื่อวานเมื่อวาน157
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้386
เดือนนี้เดือนนี้5036

เข้าสู่ระบบ
29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียนอนุบาลลำพูน มีประกวดอ่านกลอนทำนองเสนาะ
ประกวดร้องเพลงแต่ละสายชั้น ประกวดการแต่งกายเหมือนตัวละครในวรรณคดี
 

"ค่ายนักวิทยาศาตร์น้อย"
โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอเมือง 1
จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

29 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ป.1 "เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม"
  25 กรกฎาคม 2557
 

กิจกรรมสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2  "เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม"
คณะครูและนักเรียนได้ทำบุญตักบาตรพระทุกวันศุกร์
ระหว่างเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน
18 กรกฎาคม 2557
 

โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมประกวดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรรษา และแห่เทียนพระราชทานไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัย
10 กรกฎาคม 2557
 นางอัจฉรา ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน

เรียนรู้ไร้พรมแดน

facebookbaby