ผลงานนักเรียนดีเด่น
คนเก่งของอนุบาลลำพูน มุมข่าวเยาวชน : NBT2HD
ช่วง.."มุมข่าวเยาวชน" โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า ข่าวค่ำ วันที่ 5 มีนาคม 2566
คลิกเพ่ือดูคลิปวิดีโอ
 
 
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน 
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-ป.6  งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันกับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน(Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - 6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน