ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครูดีเด่น
ผลงานครูดีเด่น
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562