ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ส่วนที่ 1 ปกคู่มือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.31 KB
ส่วนที่ 2 ส่วนหน้า คู่มือ ปก สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.1 KB
ส่วนที่ 3 ส่วนนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.53 KB
ส่วนที่ 4 คู่มือประกันโรงเรียนอนุบาลลำพูน-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750.97 KB