Get Adobe Flash player

กิจกรรมนักเรียน

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
483700
วันนี้วันนี้259
เมื่อวานเมื่อวาน354
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้934
เดือนนี้เดือนนี้6231

เข้าสู่ระบบ
"อบรมจิตตปัญญาศึกษา"
ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลำพูน
เข้ารับการอบรม จิตตปัญญา เพื่อการเรียนรู้จากภายในด้วยตนเอง
โดยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
21-23 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

อบรมพัฒนาบุคลากร การห้องเรียนคุณภาพ,ISและจัดตารางเรียน"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
เพื่อจัดกิจกรรมกระบวนการให้เด็กก้าวหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
โดยวิทยากรจากพว.

20 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประชุมคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู
เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ปี 58 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2558
 

งานกีฬาสี 2558
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปีการศึกษา 2558
9 ตุลาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2558
โดย ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย ผอ.ถาวร คำทะแจ่ม
สปพ.ลำพูน เขต 1
7 ตุลาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

เรียนรู้ไร้พรมแดน

โทรทัศน์ครู

facebookbaby