Get Adobe Flash player

กิจกรรมนักเรียน

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
489595
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน263
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1000
เดือนนี้เดือนนี้3246

เข้าสู่ระบบ
"อำลาอาลัยครูที่เกษียณอายุราชการ"
คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมอำลาอาลัยครูที่เกษียณอายุราชการ
ปี 2558 จำนวน 6 ท่าน บริเวณหน้าเสาธง
30 กันยายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประเพณีสลากย้อมวัดพระธาตุหริภุญชัย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมประเพณีสลากย้อม
  มีการแข่งขันฮ่ำกะโลงนักเรียนอนุบาลได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
27 กันยายน 2558
 

มุทิตา ปูชนียาจารย์ ศรีอนุบาลลำพูน
งานมุทิตาจิตแด่ครูที่เกษียณอายุราชการในปี 58 จำนวน 6 คน

25 กันยายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีสืบชะตาครูที่เกษียณอายุราชการปี 58
งานมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการจำนวน 6 คน ในภาคเช้า
25 กันยายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 

ค่า่ยวิทยาศาสตร์น้องอนุบาล 1 และ 2
กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2
16-17 กันยายน 2558

อ่านเพิ่มเติม...

 นายวรเชษฐ์  จันทร์ภิรมย์

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 

 

เรียนรู้ไร้พรมแดน

โทรทัศน์ครู

facebookbaby