ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัล IQA AWARD 2561
เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD และผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ หัวข้อเรื่อง กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสมาคมพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,11:50   อ่าน 1083 ครั้ง