ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบปลายปี และประกาศแนวการปฏิบัติในการมาสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
การสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการวัดผลการเรียน และ การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งจะดำเนินการสอบแบบสลับวันมาสอบ (สำยชั้นละ 1 วัน) ระหว่าง วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563
โดยมีกำหนดตารางสอบไว้ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี สายชั้นที่สอบ
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1/1-ป.1/7)
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2/1-ป.1/7)
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3/1-ป.1/7)
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4/1-ป.1/6)
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5/1-ป.1/6)


ประกาศแนวการปฏิบัติในการมาสอบปลายปี 2562 ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,11:38   อ่าน 3470 ครั้ง