ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน และคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้พบปะนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ นิเทศและสร้างขวัญกำลังใจกับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,09:28   อ่าน 268 ครั้ง