ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมกับ บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรม Zoom “พลังนิทานกระตุ้นพล
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมกับ บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรม Zoom “พลังนิทานกระตุ้นพลังสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือ จนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,09:00   อ่าน 62 ครั้ง