ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมการประกวดการบรรยายธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมกิจกรรมการประกวดการบรรยายธรรม จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลาย เด็กชายพุทธิพัฒน์ ทุนอินทร์
รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1) เด็กหญิงขวัญข้าว เสียวกสิกรณ์
2) เด็กชายภูริ กอนเชื้อ
รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษาตอนต้น
1) เด็กหญิงชนเนรษฎ์ เพชรวารี
2) เด็กหญิงเมธินี ก๋าวิตู
3) เด็กหญิงนปภัช ประทุมธา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,07:53   อ่าน 79 ครั้ง