ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดาวนายร้อย ในโครงการ "สานฝัน..ปั้นคนเก่ง" สู่รั้วเตรียมทหาร และได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนดาวนายร้อย จำนวน 6 คน ดังนี้
1) เด็กชายจิรพิพัฒน์ สมสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
2) เด็กชายกิตติคุณ เขื่อนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
3) เด็กชายธนโชติ ไชยวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
4) เด็กชายกฎัญญู หลวงใหญ่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
5) เด็กชายวชิรพล แสนไชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
6) เด็กชายกีริน พรหมวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรพิพัฒน์ สมสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ เชียงราย
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,08:21   อ่าน 40 ครั้ง