ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน  ขอแสดงความยินดีกับ 
เด็กชายสุกฤต  สิงโตวะนา   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
เด็กหญิงอณุธิดา  สังขาระ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
เด็กหญิงญัฐพร  สุริวรรณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
และคุณครูนลพรรณ  ตะยะพงค์  ครูที่ปรึกษาโครงงาน  ที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ปี 2564  ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ  โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,08:00   อ่าน 38 ครั้ง