ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอขอบพระคุณ             		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						            
           <link rel=
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,10:36   อ่าน 26 ครั้ง