ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
1.การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
3.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย
5.การพัฒนางานด้านการสอนวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสะเต็มศึกษา (Stem Education)
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,07:35   อ่าน 19 ครั้ง