ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. สอวน.  
-ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (Gifted Math)  
-ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)  
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,15:16   อ่าน 49 ครั้ง