ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนานักเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 463 ครั้ง