ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การนิเทศครูผู้สอน วิชาภาษาไทย ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกิจกรรมสอนงาน (Coaching) การให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ (Mentoring) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,11:19   อ่าน 668 ครั้ง