ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม (ระดับประถมศึกษา) จากคณะกรรมการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,09:12   อ่าน 645 ครั้ง