ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุพินธ์ เอี่ยมสะอาด และคุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม คุณครูที่รักยิ่ง ของพวกเรา ชาวอนุบาลลำพูน ด้วยรักและผูกพัน   >>>>>รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,09:25   อ่าน 792 ครั้ง