ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
วันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. โดยมี นายคมเดช เหมะสุทธินันท์ นางศรีนวล สง่ามั่งมูล นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม และนางสุธิชา เรือนสิริกูลเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมซอมพอ
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2563,15:50   อ่าน 368 ครั้ง