ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 28 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมฐาน ดังนี้
ฐานกิจกรรมที่ 1 ปณิธานของฉัน (เศรษฐกิจพอเพียง)
ฐานกิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา (ตัดตุง)
ฐานกิจกรรมที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ (สลัดโรล)
ฐานกิจกรรมที่ 4 ส้มตำลีลา
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2563,14:28   อ่าน 751 ครั้ง