ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ณ วัดมหาวัน
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น ณ วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปั้นพระรอด
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 สมุนไพร
ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ขนมไทย
ฐานการเรียนรู้ที่ 4 กรวยดอกไม้จากใบตอง
ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ตุงล้านนา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,16:30   อ่าน 631 ครั้ง