ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน และโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนอัฎฐารส ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,16:02   อ่าน 3421 ครั้ง