ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เข้าตรวจความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง เข้าตรวจความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2563,08:50   อ่าน 46 ครั้ง