ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินรับการประเมินห้องสมุด
วันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินรับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสกล ฐานนันตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบังวัน นายสุรชาติ วังซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้เหล็ก และนางวลัยลักษณ์ แก้วมณี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,08:54   อ่าน 47 ครั้ง