ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี และนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ณ ห้องประชุมซอมพอ และห้องประชุมฝ้ายคำ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,08:59   อ่าน 46 ครั้ง