ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,09:22   อ่าน 104 ครั้ง