ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรม “รักการอ่านออนไลน์” ครั้งที่ ๑
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการจัดกิจกรรม “รักการอ่านออนไลน์” ครั้งที่ ๑ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการลดระยะห่างในการเข้าใช้ห้องสมุด โดยนักเรียนร่วมกิจกรรมผ่านการอ่านหนังสือ E – book ที่ครูบรรณารักษ์ส่งให้ในกลุ่ม Line ห้องเรียน พร้อมทั้งร่วมตอบคำถาม เพื่อชิงรางวัลใน Google From
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,09:05   อ่าน 49 ครั้ง