ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานสนามสอบ ในการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,08:00   อ่าน 28 ครั้ง