ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครูและนักเรียน (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative) ทุกคน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,08:08   อ่าน 29 ครั้ง