ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ รอบที่ ๒
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๑ รอบที่ ๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,08:10   อ่าน 36 ครั้ง