ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จำนวน 87 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จำนวน 87 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,12:13   อ่าน 26 ครั้ง