ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:11   อ่าน 21 ครั้ง