ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับโล่รางวัลใน”โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี3 และครูบรรณารักษ์ห้องสมุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการดำเนินการและดูแลชมรมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประจำปี 2563 จากบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,09:16   อ่าน 25 ครั้ง