ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 27 มิถุนายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดไทย ท่องอาขยาน จากผลงานของสุนทรภู่ และเชิญชวนให้นักเรียนแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,15:39   อ่าน 248 ครั้ง