ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และประกวดวาดภาพระบายสีทุกระดับชั้น  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี  ดังนี้
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. นริศรา  สมนาสัก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. พรชนก  ทีปานุเคราะห์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. อุรัสยา  วงค์ขัติ
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. รัชชาภา   เสียงใส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. กรุณา  เมปัญญา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. พชรพร  อาภัย
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ   ด.ช. กรวีร์     ดวงแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. โชติรวี   จันทร์ผง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.วชิรกานต์  จันทร์คำเรือง
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. ปราณณิชา  คำพูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. เบลเยี่ยม  วีรานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ชมพูนุช  ตาสิงห์วัน
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. บุญรักษา   ชัยศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. ตฤณ  เวียงนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ธมลวรรณ  เมืองแทน
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. กัญญาวรา   วุฒิเรีย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.  ภูมินันท์  ปันติมุ่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.  ธนิภา  กันไชยสัก
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,11:47   อ่าน 243 ครั้ง