ภาพกิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง เครื่องสักการะล้านนา และนักเรียนแต่ละสายชั้นร่วมกันทำต้นผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,08:12   อ่าน 27 ครั้ง