ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตนเป็นพุทธศานิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาตามวัดประจำสายชั้น ดังนี้
ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัดประตูลี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วัดบ้านหลวย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดสันดอนรอม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดกู่เหล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดมหาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,09:30   อ่าน 32 ครั้ง