ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ 2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีการแสดงและมอบรางวัลดังนี้
การแสดงและการประกวดการแต่งกาย
-การแสดงพิธีเปิด อาขยานบทเห่กล่อมสุนทรภู่ และการแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนขันดอก
-การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี
การมอบรางวัลให้นักเรียนตามระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
1.รางวัลคัดไทย
2.รางวัลอาขยาน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,09:35   อ่าน 13 ครั้ง