ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส กิจกรรมคัดลายมือวันคริสต์มาส กิจกรรมการเขียนตามคำบอก กิจกรรมเปิด Dictionary กิจกรรม Listening Skill กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน กิจกรรม snow globe กิจกรรมการ์ดวันคริสต์มาส กิจกรรมหรรษาพาเพลิน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,07:32   อ่าน 189 ครั้ง