ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
นักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายอภินันท์ ปันติมุ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภท 
ยุวชน ชาย 9 - 10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 - 28 กก. KYORUGI The Avengers , BAILE TKD ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชลิตา ศรีบุญเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ประเภทยุวชน หญิง 9 - 10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. KYORUGI The Avengers , BAILE TKD ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เด็กชายอภินันท์ ปันติมุ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด TO BE NUMBER ONE PSC HOWONDO GAME 8 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒน
เด็กหญิงชลิตา ศรีบุญเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ประเภทยุวชน หญิง 9 - 10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. KYORUGI
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 236 ครั้ง