ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี พ
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. กีฬาแบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอินทนันท์ โนนทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายเปี่ยมสุข หมื่นสุข
และ เด็กชายศุภโชค จันทิมา
2. กีฬาแบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญ์ธิดา สุยะใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมลวรรณ นันทปาลียอง
3. กีฬาแบดมินตัน ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธัชพล เสาร์ดี
4. กีฬาแบดมินตัน หญิงเดี่ยว รุ่นไม่เกิน 10 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเอริยา สะตรอง
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,15:26   อ่าน 165 ครั้ง