ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษา
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ในโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 บริษัทเสริมปัญญา ได้แก่
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุ่มพวง
2. เด็กหญิงธนิภา กันไชยสัก
3. เด็กหญิงจิรัชญา เมฆิน
4. เด็กชายธีรภัทร วงค์ใหม่
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,14:56   อ่าน 709 ครั้ง