ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาสังค
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ในโครงการทดสอบวัดความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 บริษัทเสริมปัญญา ได้แก่
1. เด็กหญิงชินชญาดา ตาคำ
2. เด็กหญิงณัฐวศา มูลรัตน์
3. เด็กชายพุทธิพัฒน์ ทุนอินทร์
4. เด็กหญิงชาลิสา ยิ้มเยาะ
5. เด็กชายภากร ภิญโญจิต
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2562,14:57   อ่าน 652 ครั้ง