ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุ่มพวง
2. เด็กหญิงธนิภา กันไชยสัก
3. เด็กหญิงจิรัชญา เมฆิน
4. เด็กชายธีรภัทร วงค์ใหม่
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562,15:57   อ่าน 449 ครั้ง