ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร
ขอแสดงความยินดีกับ 
1.เด็กหญิงอรนิภา ตั๋นตุ้ย นักเรียนชั้น ป.6/5 
2.เด็กชายอิศราภาคน์ โนนทอง นักเรียนชั้น ป.4/5 
3.เด็กชายจิรพิพัฒน์ สมสาร นักเรียนชั้น ป.5/5 
 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด รอบ All Star Intelligent Contest
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET
ได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้เข้ารับโล่เกียรติคุณสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,13:38   อ่าน 212 ครั้ง