ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร ชัยยาทาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร ชัยยาทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,13:47   อ่าน 3832 ครั้ง