ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ประเภท หญิงเดี่ยว
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายอินทนันทน์ โนนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันประเภท ชายเดี่ยว
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงเอริยา สะตรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตันประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายอิศริยภาค โนนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันแบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
โดยจังหวัดลำพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ประเภท หญิงเดี่ยว
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายอินทนันทน์ โนนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันประเภท ชายเดี่ยว
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงเอริยา สะตรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบดมินตันประเภท หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายอิศริยภาค โนนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันแบดมินตัน ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,14:24   อ่าน 3709 ครั้ง