ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
โดยจังหวัดลำพูนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
1.เด็กชายวรวิช บุญท้าวแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 60 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี
2.เด็กชายวรวิช บุญท้าวแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี
3.เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 60 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
4.เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 300 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
5.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
 1. เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ์
 2. เด็กชายณัฐภูมิ ผัดสัก
 3. เด็กชายพีรณัฐ ทาเกิด
 4. เด็กชายอรัญภัทร เตชะสาย
 5. เด็กชายธนชาติ ญาณะรังศรี
 6. เด็กชายทัศนัย ทะนันชัย
6.เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 วิ่ง 100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
7.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย+หญิง รุ่นอายุ 12 ปี

 1. เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ์
 2. เด็กชายภูมิภัทร์ ปฐมเดช
 3. เด็กหญิงศุภมาส ใจยศเส้า
 4. เด็กหญิงนภัทรชารีย์ นางเมาะ
 5. เด็กหญิงวริศรา วงค์คำปัน
 6. เด็กหญิงขวัญชนก วรผลึก
8.นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 1. เด็กชายรัชชานนท์ ทาระใจ
 2. เด็กหญิงกนกพร สุริยะโจง
 3. เด็กหญิงณัฐวศา มูลรัตน์
 4. เด็กหญิงพัชราพร มุงแจ่ม
 5. เด็กหญิงลักษิกา เอกเรื่อง
เด็กชายวรวิช บุญท้าวแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 60 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี
เด็กชายสุธีกานต์ สุยะศักดิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 60 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย+หญิง รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย+หญิง รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย+หญิง รุ่นอายุ 12 ปี
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย+หญิง รุ่นอายุ 12 ปี
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,14:52   อ่าน 3871 ครั้ง